Sprawiedliwy rodzic

Czasami mówi się, że w życiu nie ma sprawiedliwości. Oczywiście, jest to głównie winą nas samych. Z pewnością, powinniśmy jednak uczyć nasze dzieci zasad sprawiedliwości, bo może w przyszłości uda im się zmienić ten świat na lepsze.

Rodzic czasami musi być surowy, a czasami może być pobłażliwy. Zawsze jednak powinien być sprawiedliwy, bo na swoim przykładzie najlepiej jest edukować młodych ludzi. Rodzice zawsze są dla dziecka autorytetami, a ich postępowanie stanowi wzór do naśladowania, nawet jeśli maluchy nie chcą się do tego przyznawać.

Oczywiście, sprawiedliwość można różnie definiować. Pewne podstawowe zasady są chyba jednak oczywiste dla wszystkich i wszyscy się pod nimi podpiszą. Dzieciom nie trzeba, oczywiście, tłumaczyć zawiłych kwestii natury teoretycznej, które tak naprawdę odnoszą się do sytuacji marginalnych.

Na ich potrzeby sprawiedliwość powinna być prosta i łatwa do zastosowania. Na bardziej skomplikowane dylematy moralne przyjdzie jeszcze dla nich czas.

www.pink-glasses.pl