Małżeństwo w kulturze hinduskiej

W wierzeniach hinduskich małżeństwo jest związkiem, pomiędzy kobietą a mężczyzną zawieranym dzięki opiece bóstw. Związek małżeński jest dla nich świętością, a narzeczeni mają stanowić nierozerwalną jedność.

Kobieta w Indiach może mieć tylko jednego męża, z kolei mężowi wolno poślubić kolejną żonę, jeśli nie doczeka się potomstwa z pierwszą ukochaną lub tylko, gdy urodzi mu córki. Tradycyjne małżeństwa w Indiach były aranżowane, teraz jest to coraz rzadsza praktyka.

Ślub pomiędzy Hindusami ma charakter publiczny i zawierany jest przy świadkach, którzy wyrażają zgodę na uznanie związku dwojga ludzi, dlatego też ma on niezwykle artystyczną oprawę. Istotnym elementem uroczystości jest przejścia Panny Młodej z domu ojca do domu męża oraz odprawianie ślubnych rytuałów przez kapłanów.

Głównym celem małżeństwa w oczach Hindusów jest spłodzenie i wychowanie kolejnego pokolenia, w związku z tym obowiązkiem męża jest zbliżenie, gdy kobieta jest płodna, aby mogło dojść do poczęcia dziecka. Aborcja w Indiach jest świętokradztwem.