Anna

Ochrona patentów

W dzisiejszych czasach koncerny starają się strzec swoich tajemnic przed konkurencją, ponieważ ta tylko czyha, aby skopiować i wykorzystać do swoich celów ciekawe rozwiązania technologiczne. Dobrym przykładem